Texty

ZAHŘÁTÉ BRZDY OPTIMISMU - CD 2012

( CéDéčko vyšlo pod křídly Ears @ Wind Records )

>> texty k CD najdete v bookletu ZDE

SULCU PORCE - CD 2007

( CéDéčko vyšlo v době, kdy se kapela jmenovala Poco Loco )

>> texty k tomuto CD najdete tady: BOOKLET

HOKROVA VILA - CD 2003/2008

BLUD č. 64

Skřeky nočních zrůd a ptáku černejch
ruší z pokojnýho fialovýho spánku davy nevěřících vopuštěnejch iluzí špatnosti a nutí je k lásce k bližnímu svému potkanu, páchnoucímu a nadutému.
Vytrácí se z jejich vědomí ostražitost
a opatrnost je jen imaginárním pojmem zbloudilců,
víra v dobro je dokonale voblbuje a mámí.
Jsou jako smrt, ktera je může v každym okamžiku stihnout
v důsledku jejich zaslepenosti,
zrůdnej škleb na jejich tvářích vystřídal připitomělej měkej úsměv
a voči ...
dřive chladnou propastí slibující utopení
teď teple hladí všechny ty, který s sebou nosej
krokodýlí vejce
A tak zeptat se sultána živlů podzemních co dělá
s teplokrevnejma matkama malejch hadů,
jestli kovový hroty jeho koček
vesele skáčou po jejich bílejch hřbetech,
znamená hned propadnout hrdlem

  FALLACY No.64
The cries of night's dark creatures and black birds
Disturb the peaceful purple sleep
Of creedless masses deserted by the illusion of evil
And force them to love thy neighbor - a rat,
Stinking and bloated.
Fading away from their minds is vigilance,
And prudence is just an imaginary notion of the lost.
Faith in good completely deceives and fools them.
They are like death, which can strike them at any moment
As the result of their blindness.
The ice-cold grin on their faces has changed into a dull moronic smile.
And eyes...
Before - a cold abyss promising drowning,
Now warmly caress all those who come bearing
Crocodile eggs.
And so, asking the Sultan of the underworld: "What does he do
With the warm-blooded mothers of little snakes,
Whether the metal spikes of his cats' tails
Dance merrily on their pale white backs"
- It means instant loss of one's head.
(text/lyrics:Vladimir Liska, 1982-3, angl. překlad/translation: Petr Cermak)

KARABÁČ

Čekej jenom na den, kdy se vrátí
Ernie šedesát sedum. Pak uz tě nezasáhne
Ani kapka akustickýho dešte.
Chcíplej dugong naznačuje svým klidem
Konec všech savců a hlavonožců,
Který sou posledníma svědkama
Toho, že žeru žáby a chaluhy.
Neví, že ten den uz byl a shnil,
Psí hlavu jako štít si nasadil.
Nedá ti proto spát, ani jíst, ani chcát,
Ani sen vo změně v nerost si zdát.

  THE WHIP
Just wait for the day when he returns,
Ernie Sixty-Seven. Then, not a drop
Of acoustic rain will hit you.
Dead dugong indicates by his calm
The end of all mammals and cephalopods
Who are last witnesses
To my eating of toads and seaweed.
Don’t know the day has gone and decayed,
He’s put on a dog head like a shield.
He won’t let you sleep, nor piss, nor eat,
Nor dream of changing into mineral jade.
( text/lyrics:Vladimir Liska, 1982-3, angl. překlad/translation: Petr Cermak)

KDO MÁ VLÁDU NAD SKVRNAMI ANEB ZTRACENÝ RÁJ ARTURA GOLDBERGA

Začalo to dávivým kašlem někdy v noci
nejspíš asi z března na červen nebo únor
Kdy čas přibrousil hlodáky pěkně do špičky
a ledy se hnuly směrem k vobratníku Raka
Tehdy Artur Goldberg dutý a levitující
pojal myšlenku oběsit se na vlastním chámovodu
jsa lehkým jako husí brk
avšak vládci nad skvrnami rozhodli jinak
Dominantou se stala šedá salátová vokurka
malý bradavice jen tak šustily ve větru
rudý hadry se zkroutily do kornoutů
busty hovězího dobytka polil studenej pot
Různý druhy zlejch koníků se shromáždily
a vytvořily mnohamilionový stádo
vobsadily veškerý lány kopru v zemi
a zpívaly la-la-la ...

  WHO RULES OVER THE STAINS a.k.a. THE LOST PARADISE OF ARTHUR GOLDBERG
It began with a choking cough one night
Most likely from March to June or February
When time sharpened its teeth into blades
And the ice moved towards the Tropic of Cancer
At that time Arthur Goldberg hollow and levitating
Formed the idea to hang himself on his own spermal cord
Being as light as a goose quill
But the Rulers of stains decided another way
A pale salad cucumber dominated the landscape
Tiny warts rustled softly in the wind
Red rags with yellow signs rolled up into funnels
The busts of domesticated cattle were covered by mortal sweat
Various kinds of evil locust have assembled
And created multimillion-strong hordes
They've conquered all the dill fields in the land
And sang la-la-la ...
(text/lyrics:Vladimir Liska, 1982-3, angl. překlad/translation: Petr Cermak)